commitkehtestama Muudatusi püsivateks salvestama (näit. andmebaasis)