nonrepudiationmittekeeldumine Sõnumi vastuvõtja võime sõnumi sisu järgi kindlaks teha, kes sõnumi saatis. Selleks võib kasutada näiteks sõnumile lisatud digitaalallkirja