SMP (Simple Management Protocol)lihtne haldusprotokoll SNMP2 protokolli teine nimetus. SNMP2 on SNMP (Simple Network Management Protocol) edasiarendus, millel on olemas suuremate ja kiiremate võrkude jaoks vajalikud omadused. SNMP2 toetab ka mitut hierarhiliselt organiseeritud võrguhalduse tööjaama