offlineautonoomne, offlain- Olukord, kus arvuti või muu seade, näit. printer, on sisse lülitatud, kuid pole ühendatud teiste arvutite või seadmetega . Terminit kasutatakse sageli kitsamas mõttes olukorra kohta, kus arvuti pole ühenduses Internetiga

Termini offline vastand on online