SKU (Stockkeeping Unit)katalooginumber Toodet identifitseeriv tähemärkide jada (tähtedest ja numbritest koosnev tähistus), mis võimaldab laost kiiresti üles leida vajalikku toodet. SKU on tavaliselt omistatud igale laos või kataloogis olevale tootele. Näiteks mingi kindla lõike ja suurusega naistepluusi SKU võiks olla "3726-8", mis tähendab "lõige 3726, suurus 8". SKU võib olla kliendile nähtav või nähtamatu. Mõnikord näidatakse SKU tähistusi e-kommertsi veebisaitidel.

SKU pole mitte sama, mis valmistaja poolt tootele antud tüübitähis, kuigi tüübitähis võib olla SKU osaks. SKU omistatakse tootele kaupmehe poolt