MIS (Management Information Systems)haldusinfosüsteem Ettevõtte arvutisüsteemid, mis töötlevad ja annavad informatsiooni ettevõtte ärioperatsioonide kohta. Sama terminit kasutatakse ka inimeste kohta, kes neid süsteeme haldavad.

Suurfirmas on "MIS" või "MIS osakond" harilikult keskne või tsentraalselt juhitav arvutiteabe ja -halduse süsteem, mille koosseisu kuulub enamasti kogu firma arvutivõrguga seotud suurarvuti. Esialgu kasutati äriarvuteid palgaarvestuseks ja arvelduseks teiste firmadega. Uute rakenduste ilmumisega muutus firmajuhtidele kättesaadavaks ka müügiinfo, laoseis ja muud andmed, mis aitavad ettevõtet juhtida ning taoliste rakenduste kohta võetigi kasutusele termin "haldusinfosüsteem".

Tänapäeval kasutatakse seda terminit laiemas tähenduses terves reas kontekstides, näit. nõustussüsteemid (decision support systems), ressursi- ja personalihalduse rakendused, projektijuhtimine ja andmebaasirakendused