DSS (Decision Support System)nõustussüsteem Nõustussüsteem on selline rakendusprogramm, mis analüüsib ettevõtte andmeid ja esitab neid sellisel kujul, et kasutajatel oleks hõlpsam teha äriotsuseid. Nõustussüsteemid kuuluvad "teaberakenduste" hulka (erinevalt operatiivrakendustest, mis koguvad andmeid tavalise äritegevuse käigus). Tüüpiline teave, mida nõustussüsteem võiks koguda ja esitada, oleks:
  • ühe nädala müügitulemuste võrdlemine teise nädala omadega
  • prognoositav tulu uue toote müügieelduste alusel
  • erinevate otsusevariantide tagajärjed eelneva kogemuse alusel vastavalt kirjeldatud kontekstile
Nõustussüsteem võib esitada teavat ka graafiliselt ja võib sisaldada ekspertsüsteemi või tehisintellekti. See võib olla suunatud ärijuhtidele või mõnele muule teabetöötajate rühmale