PE (Permanent Establishment)alaline tegevuskoht Ettevõtte aadress, kus toimub tema äritegevus. See määrab ära ka äritegevuse maksustamise alused