snap-inlisamoodul Üldiselt nimetatakse lisamooduliks asja, mida saab lisada teisele asjale nii, et kogu süsteem hakkab funktsioneerima ühtse tervikuna. Riistvara lisamoodulitele sobib selline kirjeldus hästi ja on lihtsalt mõistetav. Tarkvararakenduse lisamoodul kujutab endast programmi, mida saab hõlpsasti lisada teisele programmile ja mis on siis võimeline funktsioneerima teise programmi osana. Lisamooduli näiteks võib tuua firma Shym Technology e-posti ja veebirakendustes kasutamiseks ette nähtud turvasüsteemi PKEnable, samuti Novell’i programmi ZENworks for Desktops 3 Cluster Snap-in, mis sisaldab tööjaama inventuuriprogrammi tööks kobarkeskkonnas. iMaximize väidab, et nende lisamoodulid võimaldavad igal tekstitöötlusprogrammi tarvitada oskaval kasutajal tunni ajaga luua rikkalikult sisustatud veebisaidi. Lisamoodulid on Microsoft Management Console’i (MMC) põhikomponentideks.

MMC lisamoodulid kujutavad endast tegelikke haldusvahendeid - konsool ise (nimetatakse ka riistahostiks - "tool host") on lihtsalt raamistik, mille sisse pannakse lisamooduleid. Windows Explorer’ile sarnanevas MMC keskkonnas saab kasutaja valida installeeritud lisamoodulite loendist vajaliku mooduli, näit. DNS halduri või seadmehalduri. Serverisse võib lisada erinevate tööjaamade tarvis mitu koopiat ühest ja samast lisamoodulist.

MMC jaoks on lisaks Microsoft’i omadele saadaval ka teiste firmade (IBM, Hewlett-Packard, NetIQ, Seagate, Symantec ja Compuware) valmistatud lisamooduleid. Kasutajad võivad ka ise kirjutatda lisamooduleid oma süsteemide haldamiseks ja personaalseteks rakendusteks