flush (1)joondatud Näit. tekst on vasakult joondatud, kui selle vasak serv on sirge. Sõna "joondatud" vastand on "sakiline". Nii vasakult kui paremalt joondatud teksti kohta öeldakse "rööpjoondatud" (justified)