PRML (Partial Response Maximum Likelihood)PRML-kanal võtab andmeid esindavast signaalikujust diskreetseid väljavõtteid (toimub signaali diskreetimine) ja kasutab seda informatsiooni andmevoo konstrueerimiseks signaalikuju enda asemel.

Koos MR-päisega ja No-ID meetoditega töötavad PRML-kanalid võimaldavad

See kõik kokku annab tulemuseks andmete suurema usaldatavuse