chmod (change mode)e. k. "muuda režiimi"; UNIX’i -põhise opsüsteemi käsk, mida faili omanik või süsteemiülem kasutab serveril paiknevate failide ja/või kataloogide pääsulubade muutmiseks. Igal failil (kataloogil, seadmel jne) on kokku 9 erinevat pääsulubade varianti (3 liiki õigusi ja 3 liiki kasutajaid):
Õigused:
Lugemisõigus: r - Read (4)
Kirjutusõigus: w - Write (2)
Täitmisõigus: x- Execute (1)

Lugemisõigus tähendab, et faili omanikul või teatud kasutajate rühmal on õigus faili lugeda. Kirjutusõigus lubab faili kirjutada ja täitmisõigus lubab faili täita.

Kasutajad:

Faili omanik - owner
Rühm, kellel fail kuulub - group
Teised - other (vahel nimetatakse ka "world" või "public")

Näide:

chmod 765 setup/ (setup/ on kataloog)
owner: 4+2+1=7 (õigus lugeda, kirjutada ja täita)
group: 4+2=6 (õigus lugeda ja kirjutada)
other: 4+1=5 (õigus lugeda ja täita)

Enamik FTP klientprogramme lubab omanikul muuta serveris paiknevate failide/kataloogide pääsulube. Näit. FileZilla puhul kaugfaili nimel paremat hiireklahvi klikkides avaneb selline dialoogiboks:

Pääsulubade kasutamine on oluline andmeturbe meetod. Kahjuks on levinud komme "teha failile chmod 777", st anda kõigile luba teha failiga mida iganes, mis muudab pääsuload mõttetuks