validation (1)õigsuse kontroll Tarkvara väljatöötamisprotsessi lõpus toimuv kontroll, kus tehakse kindlaks tarkvara vastavus standarditele, reeglitele ja muudele nõuetele