validation (2)õigsuse kontroll Andmete kontrollimine eesmärgiga kindlaks teha, et need on õiged ja on esitatud õiges vormingus