SVC (Switched Virtual Circuit)kommuteeritav virtuaalühendus Ajutine virtuaalühendus, mis tekitatakse ja mida kasutatakse ainult senikaua, kui toimub andmete edastamine. Kui ühendus kahe hosti vahel on selleks korraks lõpetatud, kommuteeritav virtuaalühendus kaob.

Erinevalt kommuteeritavast virtuaalühendusest on permanentne virtuaalühendus (PVC) olemas kogu aeg