terminal access controllerterminalikontroller Seade terminalide ühendamiseks Internetiga, harilikult sissehelistamisega modemühenduste ja protokolli TACACS kaudu