parserparser, sõel, süntaksianalüsaator Programmeerimises nimetatakse parseriks tarkvarakomponenti stringide, näit. süntaksielementide otsimiseks andmetest. Harilikult on parser üks osa kompilaatorist, mille sisendiks on lähteprogrammi käskude jada, interaktiivsed onlain-käsud, märgendid või mingi muu defineeritud liides. Parser jaotab need süntaksielementideks, näiteks nimisõnad (objektid), tegusõnad (meetodid) ja nende atribuudid või fakultatiivid (suvandid), misjärel neid saab edasi töödelda teiste programmidega (näiteks kompilaatori muude komponentidega). Parser võib ka kontrollida, kas kogu vajalik sisendinfo on olemas