bit patternbitimuster Kindla pikkusega bitijada mälus või sidekanalis või mingis muus seadmes. Bitimuster sarnaneb bitistringile, kuid viimane võib olla suvalise pikkusega. Bitimustrist kõrgemal tasemel organiseeritud bitid võivad moodustada näit. täisarve või kujutisi

Vt. ka bit mask