CMIP (Common Management Information Protocol)üldine haldusinformatsiooni protokoll OSI mudelil põhinev võrguhalduse protokoll. Selle protokolliga seotud CMIS (Common Management Information Services) defineerib teenused juurdepääsuks võrguobjektide või -seadmete kohta käivale informatsioonile, nende juhtimiseks ja neilt olekuaruannete saamiseks