DSTP (Data Space Transfer Protocol)andmeruumi edastusprotokoll Protokoll andmete otsimiseks mitmest andmebaasist, failist või muust andmestruktuurist. Selleks kasutatakse võtit, mis suudab leida kõik asjassepuutuvad andmed antud objekti kohta üle kõigi andmete.

Arvutivõrkudes on andmed harilikult hajutatud mitme serveri vahel. DSTP serverid oskavad neid andmeid indekseerida ja otsida, kasutades selleks võtit, mida nimetatakse UCK (Universal Correlation Key). DSTP’d võib käsitleda kui andmekaevandamise vahendit.

DSTP on oma olemuselt sarnane NNTP’le, mis võimaldab internetikasutajatele juurdepääsu Usenet’i uudisgruppide nime all tuntud onlain-diskussioonidele.

DSTP kasutab XML’i (Extensible Markup Language). Olemasoleva andmebaasi jaoks luuakse XML fail, milles UCK võti või lipik kirjeldab vastavaid andmebaasi tulpasid