digital cashdigiraha, digitaalraha Süsteem, mis võimaldab inimesel tasuda kaupade või teenuste eest vajaliku arvu ülekandmise teel ühest arvutist teise.

Nii nagu igal reaalsel rahatähel on oma unikaalne seerianumber, nii on ka digiraha numbrid unikaalsed. Kõik need numbrid väljastatakse panga poolt ja need vastavad teatud kindlale reaalset rahasummale. Digiraha üks tähtsamaid omadusi on see, et nii nagu päris raha, on ka digiraha anonüümne ja korduvalt kasutatav. See tähendab, et kui mingi hulk digiraha saadetakse ostjalt müüjale, siis see ei võimalda kuidagi kindlaks teha ostja isikut. See on üks olulisemaid erinevusi digiraha ja krediitkaardisüsteemide vahel. Teine oluline erinevus on selles, et digirahasertifikaate saab kasutada korduvalt.

Arvatakse, et digirahatehingud hakkavad laiemalt levima lähiaastatel. Probleeme on sellega, et on olemas mitu konkureerivat digiraha protokolli ning pole selge, milline neist hakkab domineerima. Enamik digirahasüsteeme algab osalevast pangast, mis väljastab rahanumbrid või mingid muud unikaalsed identifikaatorid, millele vastab teatud kindel rahaline väärtus. Sellise sertifikaadi omandamiseks peab teil olema selles pangas arve, sest kui te ostate digiraha sertifikaadi, siis võetakse vastav summa teie arvelt maha. Kauba või teenuse eest tasumiseks kannate te sertifikaadi üle müüjale ning müüja hoiustab rahanumbri ükskõik millisesse süsteemis osalevasse panka või kannab selle üle mõnele teisele müüjale. Suurte ostude korral võib müüja rahanumbri kehtivuse kontrollimiseks võtta ühendust sertifikaadi väljastanud pangaga