simplexsimpleks- Simpleks-andmeedastus on andmete edastus ainult ühes suunas.

Telekommunikatsioonis tähendab dupleksside (täisdupleksside) seda, et liini mõlemast otsast saab signaale saata ja vastu võtta samal ajal. Pooldupleksside on samuti kahesuunaline side, kuid korraga saab signaale saata ainult ühes suunas. Simpleksside tähendab, et signaale saab saata ainult ühes suunas ja mitte kunagi ei saa saata signaale vastassunnas.

Dupleksside näiteks on harilik telefonikõne. Odavates sisemise side süsteemides kasutatakse pooldupleks-sidet, st. sel ajal kui teie räägite, ei kuule te liini teises otsas rääkijat. Et teda kuulda, peate tegema pausi