data flow (3)andmevoog Andmevoo-arhitektuur või -keel teostab selliseid arvutusi, kus kõik operandid on kättesaadavad. Andmevoog on üks andmejuhitava (data-driven) arhitektuuri liike, teine on nõudlusjuhitav (demand-driven).

Andmevoo-arhitektuur on paralleeltöötluse spetsifitseerimise meetod peenelt detailsel tasemel, harilikult kahemõõtmeliste graafide kujul, kus samaaegseks täitmiseks mõeldud masinakäsud on kirjutatud üksteise kõrvale ja järjestikuseks täitmiseks mõeldud käsud üksteise alla. Käskudevahelised andmesõltuvused on ära näidatud suunatud kaartega. Käsud ei viita mälule, sest andmesõltuvuse kaared võimaldavad andmete edastamist otse tootvalt käsult tarbivale käsule.

Andmevooskeemid erinevad omavahel peamiselt selle poolest, kuidas nad käitlevad sisseulatuvaid (re-entrant) koode. Staatilised skeemid seda ei luba, dünaamilised skeemid kasutavad kas "koodikopeerimist" või "sildistamist" igas sisseulatumise punktis.

Andmevoo-arhitektuuri näide on MIT’i VAL masin