transponder (3)transponder Saatja-vastuvõtja, mis genereerib vastussignaali, kui seda õigesti küsitleda