secondary radarsekundaarradar Radiodeterminatsioonisüsteem, mis põhineb referentssignaalide võrdlemisel määratavast asukohast tagasisaadetud signaalidega. Sekundaarradari näiteks on lennuki transponderipõhine jälgimissüsteem.

Sekundaarradari sünonüümiks on "sekundaarne jälgimisradar"