transmission (4)ülekanne Elektrienergia ülekanne ühest kohast teise üle elektriliinide