smoothing (2)silumine Signaalide või andmete suurte hälvete tasandamine