tab charactertabeldusmärk Talitlusmärk, ASCII-kood 09H. Kuvamisel või printimisel põhjustab tabeldusmärk järgmise tähemärgi paigutamist järgmisele "tabelipositsioonile", st veergu, mille number on antud tabeldusühiku täisarvkordne.

Tekstitöötlusprogrammides kasutatakse tabeldusmärki taandridade tekitamiseks.