APDU (Application Protocol Data Unit)rakendusprotokolli andmeühik Kahe rakendusprogrammi vahel üle võrgu vahetatav andmepakett. OSI seitsmekihilises mudelis on see mõiste kasutusel side kõrgeima kihi (rakenduskihi) puhul ning üks rakenduskihis edastatav pakett võidakse madalamal tasemel tegelikult edastada mitme paketina ja sellele võib olla lisatud täiendavat informatsiooni (päiseid) marsruutimise jne. tarbeks