access methodpöördusmeetod Standardprogramm , mis kuulub arvuti opsüsteemi või võrgujuhtimisprogrammi koosseisu ning mille ülesandeks arvutis on andmete salvestamine ja andmeotsing ning võrgus andmete edastamine ja vastuvõtmine. Pöördusmeetodi ülesandeks on ka andmevahetusel tekkinud vigade avastamine ja võimaluse korral nende parandamine.

Vt. ka ISAM, CSMA/CD, token ring network