LZH ( Lempel-Ziv-Haruyasu)LZH algoritm Andmetihenduse algoritm, mille autoriteks on Lempel, Ziv ja Haruyasu ning mis on tuletatud libiseva aknaga LZSS skeemist ja LZSS-kompressori väljundile dünaamilise Huffmani kodeeringu abil rakendatud lisatihendusest