UNIX compressUNIX’i failitihendusutiliit, mille on nüüdseks välja tõrjunud gzip.

Selle autoriteks olid Joseph M. Orost, James A. Woods jt. ning see levis üle Useneti. Utiliit kasutab Lempeli ja Zivi Welch-algoritmi ja tihendatud failide nimelaiendiks on ".Z".

Compress kasutab muutuva pikkusega koode. Esialgu väljastatakse 9-bitiseid koode, kuni need on kõik ära kasutatud. Seejärel minnakse üle 10-bitistele koodidele jne., kuni jõutakse versioonist sõltuva ülempiirini.

Iga 10 kilobaidi sisestamise järel kontrollitakse tihendussuhet ning kui see langeb, siis heidetakse kõrvale kogu stringitabel ja informatsiooni hakatakse koguma uuesti algusest peale