command modekäsurežiim, käsuolek Kasutajapoolset käskude sisestust võimaldav süsteemi olek