point (3)punkt Angloameerika süsteemis asendab koma arvu murdosa eraldajana