pitchtihedus Püsisammuga fontide puhul (näit. Courier) tähendab tihedus tähemärkide arvu tolli kohta. Tihedus on üks püsisammuga fontide parameetreid. Sageli kasutatakse tihedusi 10 ja 12.

Proportsionaalfontide puhul on erinevad tähed erineva laiusega, näit. täht "d" on laiem kui täht "l". Seepärast pole proportsionaalfontidel sellist parameetrit nagu tihedus