justificationrööpjoondus Teksti paigutusviis:

(1) Rõhtsihis: iga rida ulatub vasakust veerisest paremani
(2) Püstsihis: tekst ulatub ülaveerisest alaveeriseni