master-slave systemülem-alluv-süsteem Andmesidesüsteem, milles algatusvõime on ainult ühel komponendil e. ülemal, mis algatab ja juhib sideseansse. Alluv reageerib ülema käskudele