orthogonal instruction setortogonaalne käsustik Selline käsustik, kus kõik käsud (või enamik käske) on ühes ja samas vormingus ja kõiki registreid saab kasutada ühtmoodi ehk teiste sõnadega - registri valik on ortogonaalne käsu valiku suhtes. Ortogonaalseid käsustikke kasutavad näit. PDP-11, ARM ja VAX.

Mõnedes vanemates Intel’i mikroprotsessorites sai teatud registreid kasutada ainult teatud kindlate käskude jaoks.