transfer (2)teisaldama Andmeid ühest mälupesast teise saatma