transfer (1)edastama Telekommunikatsioonis andmeid ühest seadmest teise saatma