PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)kakspunkt-tunnelprotokoll Uus meetod virtuaalsete privaatvõrkude (VPN) loomiseks. On välja töötatud Microsoft Corporation’i, U.S. Robotics’i ja veel mitme telekommunikatsioonifima koostöös, mis on kollektiivseks nimeks võtnud PPTP Forum. VPN erineb füüsilisest arvutivõrgust selle poolest, et siin ei ole arvutid ehk võrgusõlmed omavahel ühendatud "reaalsesse" võrku, vaid suhtlevad omavahel üle "virtuaalse" võrgu. PPTP idee seisneb selles, andmete edastamiseks Internetis kasutatakse küll TCP/IP protokolli, kuid andmepakettidega koos saadetakse välja ka PPTP koodid. Kui varem olid äriotstarbelised võrgud väga kallid, sest üksteisest kaugel asuvad arvutid tuli turvalisuse huvides omavahel juhtmetega ühendada, siis VPN-meetod võimaldab samal eesmärgil kasutada ka Internetti, mis on põhimõtteliselt "avatud" võrk. See teeb e-äri kättesaadavaks ka keskmistele ja väikefirmadele ning PPTP on üks e-kommertsi alustalasid.

PPTP on defineeritud standardiga RFC 2637