optionsuvand, lisavalik, fakultatiiv Näit. mittekohustuslik funktsioon, parameeter või lisaseade