connection-orientedühendusega Ühendusega andmeside on OSI sidemudeli transpordikihi sideteenus, mis võimaldab ühel hostil saata teisele hostile andmeid pideva voona. Transporditeenus tagab selle, et andmed jõuavad sihtkohta täpselt samas järjekorras, nagu nad välja saadeti ja ilma dubleerimiseta. Ühendus koosneb kolmest selgeltpiiritletud faasist - ühenduse loomine, andmeedastus ja ühenduse lõpetamine. Tuntuim ühendusega andmeedastusprotokoll on TCP (Transmission Control Protocol) .

Ühendusega andmeside vastandiks on ühenduseta andmeside