PostgreSQLPOSTGRES andmebaasihalduri edasiarendus.

PostgreSQL on relatsiooniline andmebaasihaldur mõningase objektorienteeritud kallakuga. PostgreSQL on vabavara , kuid sellele vaatamata on see tehniliselt ja funktsionaalselt tõsine konkurent parimatele kommertsanaloogidele.

PostgreSQL oli üks esimesi andmebaase, mis pakku MVCC’d vastukaaluks realukustusele või tabelilukustusele ning see parandab oluliselt süsteemi efektiivsust andmebaasi ühiskasutuse korral.

PostgreSQL realiseerib ANSI SQL laiendatud alamklassi ja jookseb paljudel platvormidel. Sellel on ka liidesed paljude erinevate programmikeelte ja andmebaasiprotokollide jaoks nagu näit. ODBC ja JDBC