triggertriger, päästikprotsess Tegevus, mis põhjustab protseduuri automaatse käivitumise, näit. viitetervikluse säilitamiseks. Triger käivitub, kui kasutaja üritab andmebaasis sisalduvaid andmeid muuta lisamise (insert) , kustutamise (delete) või värskendamise (update) käsu abil. Triger võib anda süsteemile käsu sooritada mistahes arv tegevusi, kui üritatakse teha teatud kindlat muudatust. Vältides andmete ebakorrektset, autoriseerimata või süsteemitut muutmist aitavad trigerid hoida andmebaasi terviklust