constrainttõke, piirang Boole’i relatsioon, sageli võrdus või võrratus kahe või enama muutuja vahel. Näit. x>3 on tõke x-le (x on altpoolt tõkestatud väärusega 3). Tõkete rahuldamine tähendab muutujatele selliste väärtuste omistamist, et kõik tõkked oleksid tõesed