OID (Object IDentifier)objekti identifikaator Üldiselt süsteemi konkreetsest teostusest sõltuv täisarv ehk osuti, mis üheselt objekti identifitseerib