DML (Data Manipulation Language)andmekäitluskeel Keel andmete käitlemiseks andmebaasirakenduste poolt ja/või otseselt lõppkasutaja poolt.

SQL sisaldab selliseid DML käske nagu SELECT, INSERT, UPDATE JA DELETE

Vt. ka Data Definition Language