access pathpöördustee Faili poole pöördumisel (näit. opsüsteemist) läbitavate hierarhiliste kataloogide jada