office automationbürooautomaatika, büroo automatiseerimine Arvutisüsteemide kasutamine mitmesuguste bürootööde tegemiseks, näit. tekstitöötlus, raamatupidamine ja e-post. Bürooautomaatika eeldab peaaegu alati kohaliku arvutivõrgu ja mitmesuguse spetsiaaltarkvara olemasolu